Promocja!

Wizyt贸wki standardowe

(14 opinii klienta)

49,93 

KOLORYSTYKA:聽CMYK聽 聽聽DRUK: CYFROWY

Przed przes艂aniem projektu zapoznaj si臋 z naszymi wymaganiami.聽Sprawd藕

Wykonanie projektu mo偶esz r贸wnie偶 zam贸wi膰 u nas.聽

Wybierz plik lub przeci膮gnij go i upu艣膰

____________

馃殮 Czas standardowej realizacji: 4-6 dni roboczych

馃殌聽Czas przyspieszonej realizacji: 2-3 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: ,

Opis

馃専 Wyr贸偶nij Si臋 Z Naszy颅mi Wiz颅yt贸wka颅mi Reklam颅owy颅mi! 馃専

Czy szukasz pro颅fesjon颅al颅nych wiz颅yt贸wek, kt贸re pomog膮 Ci zbu颅dowa膰 pozy颅ty颅wne wra偶e颅nie i zaprezen颅towa膰 swo颅j膮 fir颅m臋 w najlep颅szym 艣wi颅etle? Nasza drukar颅nia inter颅ne颅towa ofer颅u颅je wysok颅iej jako艣颅ci us艂u颅gi drukowa颅nia wiz颅yt贸wek reklam颅owych, kt贸re b臋d膮 doskon颅a艂ym narz臋dziem pro颅mo颅cyjnym dla Two颅jego biz颅ne颅su!

鉁 Dlaczego Warto Wybra膰 Nasze Wiz颅yt贸w颅ki Reklam颅owe?

馃帹 Indy颅wid颅u颅al颅ny Design 鈥 Nasi do艣wiad颅czeni pro颅jek颅tan颅ci s膮 gotowi stworzy膰 dla Ciebie unikalny i pro颅fesjon颅al颅ny design, kt贸ry ide颅al颅nie odzwier颅ciedli charak颅ter Two颅jej firmy i przy颅ci膮g颅nie uwag臋 potenc颅jal颅nych klien颅t贸w.

馃搻 Wielo颅for颅ma颅towe Opc颅je 鈥 Ofer颅u颅je颅my r贸偶norodne opc颅je for颅mat贸w, wyko艅cze艅 i papier贸w, dzi臋颅ki czemu masz pe艂n膮 swo颅bod臋 w kre颅owa颅niu wiz颅yt贸wek, kt贸re najlepiej odpowiada颅j膮 Twoim potrze颅bom i pref颅er颅encjom.

馃殌 Szy颅b颅ka Real颅iza颅c颅ja 鈥 Nasza zaawan颅sowana drukar颅nia inter颅ne颅towa gwaran颅tu颅je szy颅bk膮 i ter颅mi颅now膮 real颅iza颅cj臋 zam贸wie艅, nawet przy du偶ych ilo艣颅ci颅ach wiz颅yt贸wek lub pil颅nych zam贸wieni颅ach.

馃専 Doskon颅a艂a Jako艣膰 鈥 Nasze wiz颅yt贸w颅ki cechu颅je doskon颅a艂a jako艣膰 druku, wyraziste kolory i trwa艂e wyko艅cze颅nie, co spraw颅ia, 偶e stanow颅i膮 one efek颅ty颅wne narz臋dzie pro颅mo颅cyjne i reprezen颅ta颅cyjne dla Two颅jej firmy.

Nie tra膰 cza颅su! Wybierz nasz膮 drukarni臋 inter颅ne颅tow膮 i zain颅wes颅t颅uj w pro颅fesjon颅alne wiz颅yt贸w颅ki reklam颅owe, kt贸re pomog膮 Ci w budowa颅niu pozy颅ty颅wnego wiz颅erunku i roz颅wo颅ju Two颅jego biz颅ne颅su.

馃寪 Skon颅tak颅tuj si臋 z nami ju偶 dzi艣, aby rozpocz膮膰 pro颅jek颅towanie i drukowanie swoich unikalnych wiz颅yt贸wek reklam颅owych! Drukar颅nia Inter颅ne颅towa 鈥 Tw贸j part颅ner w tworze颅niu wiz颅erunku mar颅ki!

馃専 Drukar颅nia Inter颅ne颅towa 鈥 Tw贸j Sukces zaczy颅na si臋 od Pro颅fesjon颅al颅nych Wiz颅yt贸wek! 馃専

 

Wiz颅yt贸w颅ki reklam颅owe s膮 nieod艂膮cznym ele颅mentem wsp贸艂czes颅nej dzi颅a艂al颅no艣颅ci gospo颅dar颅czej. To ma艂e, ale niezwyk颅le wa偶ne narz臋dzie, kt贸re poma颅ga budowa膰 wiz颅erunek firmy i naw颅i膮zy颅wa膰 kon颅tak颅ty z potenc颅jal颅ny颅mi klien颅ta颅mi. Ulotki-sklep.pl to drukar颅nia online, kt贸ra ofer颅u颅je us艂u颅gi druku wiz颅yt贸wek stan颅dar颅d颅owych o wymi颅arach 90脳50 mm na papierze kre颅da mat 350 g oraz kre颅da silk 400 g.

Wiz颅yt贸w颅ki fir颅mowe s膮 nieod艂膮cznym ele颅mentem ka偶dej dzi颅a艂al颅no艣颅ci gospo颅dar颅czej. To ma艂e, lecz niezwyk颅le istotne kawa艂颅ki papieru lub kar颅tonu, kt贸re zaw颅ier颅a颅j膮 kluc颅zowe infor颅ma颅c颅je o fir颅mie i jej przed颅staw颅icielach. Dzi臋颅ki nim, klien颅ci, part颅nerzy biz颅ne颅sowi i inni kon颅tak颅tu颅j膮颅cy si臋 z fir颅m膮 mog膮 szy颅bko i 艂at颅wo znale藕膰 niezb臋dne dane kon颅tak颅towe oraz dowiedzie膰 si臋 o spec颅jal颅iza颅cji i ofer颅cie firmy. Druk wiz颅yt贸wek to pro颅ces, kt贸ry pozwala na stworze颅nie pro颅fesjon颅al颅nych mate颅ri颅a艂贸w wiz颅y颅towych. Drukowanie wiz颅yt贸wek to niemal偶e sztu颅ka, kt贸ra wyma颅ga uwa颅gi na detale i dba艂o艣颅ci o jako艣膰 wyko颅na颅nia. Wiz颅yt贸w颅ki drukowane s膮 zazwyczaj na kar颅tonie lub papierze o wysok颅iej jako艣颅ci, co nada颅je im ele颅ganc颅ki wygl膮d i trwa艂o艣膰. Wiz颅yt贸w颅ki druk to us艂u颅ga ofer颅owana przez wiele drukarni i firm zaj颅mu颅j膮颅cych si臋 pro颅dukcj膮 mate颅ri颅a艂贸w reklam颅owych. Ofer颅u颅j膮 one r贸偶ne opc颅je per颅son颅al颅iza颅cji, kt贸re pozwala颅j膮 klien颅tom dos颅tosowa膰 wiz颅yt贸w颅ki do swoich potrzeb. To oznacza, 偶e mo偶颅na wybra膰 odpowied颅ni rodzaj papieru, rozmi颅ar, kolorystyk臋 i inne detale, aby stworzy膰 wiz颅yt贸w颅ki, kt贸re ide颅al颅nie odzwier颅cied颅la颅j膮 charak颅ter firmy. Wydruk wiz颅yt贸wek to pro颅ces, kt贸ry prze颅wa偶nie obe颅j颅mu颅je zar贸wno pro颅jek颅towanie graficzne, jak i druk w艂a艣颅ci颅wy. Pro颅fesjon颅al颅ni pro颅jek颅tan颅ci graficzni mog膮 pom贸c w stworze颅niu unikalnego i atrak颅cyjnego pro颅jek颅tu wiz颅yt贸w颅ki, kt贸ry przy颅ci膮g颅nie uwag臋 odbior颅c贸w. Nast臋p颅nie, w drukarni, pro颅jekt jest przenos颅zony na papi颅er lub kar颅ton, a wiz颅yt贸w颅ki s膮 wyci颅nane i przy颅go颅towywane do dostar颅czenia klien颅towi.

Wiz颅yt贸w颅ki fir颅mowe s膮 nie tylko narz臋dziem do udost臋p颅ni颅a颅nia danych kon颅tak颅towych, ale tak偶e wa偶nym ele颅mentem budowa颅nia wiz颅erunku firmy. Dlat颅ego tak istotne jest, aby by艂y one staran颅nie zapro颅jek颅towane i wyko颅nane. Pro颅fesjon颅alne wiz颅yt贸w颅ki mog膮 by膰 skuteczn膮 for颅m膮 auto颅pro颅mocji, pozwala颅j膮c fir颅mom wyraz颅i膰 swo颅j膮 pro颅fesjon颅al颅no艣膰 i zaan颅ga偶owanie w jako艣膰 swoich us艂ug.

Tanie wiz颅yt贸w颅ki stanow颅i膮 kluc颅zowy ele颅ment iden颅ty颅fikacji wiz颅ual颅nej i auto颅pro颅mocji zar贸wno dla przed颅si臋bior颅c贸w, jak i os贸b pry颅wat颅nych. Te ma艂e kawa艂颅ki papieru lub kar颅tonu przenosz膮 ze sob膮 wa偶ne infor颅ma颅c颅je o danej oso颅bie lub fir颅mie, takie jak imi臋 i nazwisko, stanowisko, dane kon颅tak颅towe i cz臋s颅to logo firmy. Dlat颅ego warto zain颅west颅owa膰 w wiz颅yt贸w颅ki, kt贸re nie tylko pe艂ni膮 funkcj臋 prak颅ty颅czn膮, ale r贸wnie偶 reprezen颅tu颅j膮 nas w spos贸b pro颅fesjon颅al颅ny. Wiz颅yt贸w颅ki na zam贸wie颅nie to doskon颅a艂a opc颅ja dla tych, kt贸rzy chc膮 w pe艂ni dos颅tosowa膰 swo颅je wiz颅yt贸w颅ki do indy颅wid颅u颅al颅nych potrzeb i pref颅er颅encji. Ofer颅u颅j膮 one ogrom颅n膮 swo颅bod臋 pro颅jek颅towa颅nia, pozwala颅j膮c na wyb贸r rozmi颅aru, ksz颅ta艂颅tu, rodza颅ju papieru, kolorysty颅ki i innych ele颅men颅t贸w pro颅jek颅tu. To znaczy, 偶e mo偶esz stworzy膰 wiz颅yt贸w颅ki, kt贸re s膮 ide颅al颅nie dopa颅sowane do Two颅jej wiz颅ji i cel贸w. Nowoczesne wiz颅yt贸w颅ki to odpowied藕 na zmieni颅a颅j膮ce si臋 trendy w dziedzinie pro颅jek颅towa颅nia i mar颅ketingu. W dzisiejszych cza颅sach wiz颅yt贸w颅ki nie musz膮 by膰 nudne i kon颅wencjon颅alne. Nowoczesne wiz颅yt贸w颅ki mog膮 wyko颅rzysty颅wa膰 kreaty颅wne rozwi膮za颅nia pro颅jek颅towe, takie jak niety颅powe ksz颅ta艂颅ty, ory颅gi颅nalne rodza颅je papieru, efek颅ty graficzne i wiele innych, aby wyr贸偶ni膰 si臋 w t艂u颅mie.

Wiz颅yt贸w颅ki dwus颅tronne to innowa颅cyj颅na for颅ma prezen颅tacji infor颅ma颅cji. Trady颅cyjnie wiz颅yt贸wka posi颅a颅da tylko jed颅n膮 stron臋, ale wiz颅yt贸w颅ki dwus颅tronne ofer颅u颅j膮 dodatkow膮 przestrze艅 do umieszczenia wa偶nych danych lub tre艣颅ci pro颅mo颅cyjnych. To szczeg贸l颅nie przy颅datne w przy颅pad颅ku firm, kt贸re chc膮 przekaza膰 klien颅tom dodatkowe infor颅ma颅c颅je o swo颅jej ofer颅cie, czy te偶 osobom, kt贸re chc膮 w bardziej rozbu颅dowany spos贸b przed颅staw颅i膰 swo颅je umiej臋t颅no艣颅ci i do艣wiad颅cze颅nie. Drukar颅nia wiz颅yt贸wek to miejsce, w kt贸rym mo偶颅na zam贸wi膰 pro颅fesjon颅al颅ny druk swoich wiz颅yt贸wek. Drukarnie ofer颅u颅j膮 r贸偶ne us艂u颅gi, kt贸re obe颅j颅mu颅j膮 nie tylko sam pro颅ces drukowa颅nia, ale tak偶e cz臋s颅to pomoc w pro颅jek颅towa颅niu graficznym. Dzi臋颅ki temu mo偶颅na uzyska膰 wiz颅yt贸w颅ki wysok颅iej jako艣颅ci, kt贸re spe艂ni膮 oczeki颅wa颅nia nawet najbardziej wyma颅ga颅j膮颅cych klien颅t贸w.

Czym s膮 wiz颅yt贸w颅ki?

Wiz颅yt贸w颅ki stanow颅i膮 niewiel颅ki, ale niezwyk颅le istot颅ny ele颅ment iden颅ty颅fikacji wiz颅ual颅nej firmy oraz narz臋dzie komu颅nikacji z klien颅ta颅mi i part颅nera颅mi biz颅ne颅sowy颅mi. To ma艂e kartecz颅ki, cz臋s颅to o wymi颅arach 90脳50 mm, kt贸re zaw颅ier颅a颅j膮 kluc颅zowe infor颅ma颅c颅je o fir颅mie lub oso颅bie. Wiz颅yt贸w颅ki biz颅ne颅sowe zaw颅ier颅a颅j膮 zazwyczaj logo firmy, dane kon颅tak颅towe, a tak偶e wszelkie infor颅ma颅c颅je, kt贸re uwa偶asz za wa偶ne w kon颅tek艣颅cie Two颅jej dzi颅a艂al颅no艣颅ci. Mog膮 to by膰 infor颅ma颅c颅je takie jak imi臋 i nazwisko, stanowisko, numer tele颅fonu, adres e鈥憁ail, adres siedz颅i颅by firmy, strona inter颅ne颅towa, a tak偶e kr贸t颅ka dewiza lub slo颅gan.

Dlaczego warto inwest颅owa膰 w wiz颅yt贸w颅ki stan颅dar颅d颅owe?

Wiz颅yt贸w颅ki biz颅ne颅sowe, mimo swo颅jego niewielkiego rozmi颅aru, odgry颅wa颅j膮 kluc颅zow膮 rol臋 w ksz颅ta艂颅towa颅niu wiz颅erunku firmy i inicjowa颅niu kon颅tak颅t贸w biz颅ne颅sowych. W ulotki-sklep.pl doskonale rozu颅miemy to i ofer颅u颅je颅my naszym klien颅tom wiz颅yt贸w颅ki stan颅dar颅d颅owe, kt贸re 艂膮cz膮 w sobie kom颅pak颅towy rozmi颅ar, solidne wyko颅nanie oraz pe艂en wach颅larz mo偶li颅wo艣颅ci per颅son颅al颅iza颅cji.
 1. Zale颅ty naszych wiz颅yt贸wek stan颅dar颅d颅owych:
 2. Rozmi颅ar 90脳50 mm: Nasze wiz颅yt贸w颅ki stan颅dar颅d颅owe maj膮 opty颅mal颅ny rozmi颅ar, kt贸ry spraw颅ia, 偶e s膮 prak颅ty颅czne i 艂atwe do przenoszenia. Bez prob颅le颅mu zmieszcz膮 si臋 w port颅felu, kieszeni mary颅nar颅ki.
 3. Wysok颅iej jako艣颅ci papi颅er: Do pro颅dukcji wiz颅yt贸wek u偶y颅wamy dw贸ch rodza颅j贸w papieru: kre颅da mat 350 g oraz kre颅da silk 400 g. Oba zapew颅ni颅a颅j膮 solid颅no艣膰 i trwa艂o艣膰, co gwaran颅tu颅je, 偶e Two颅je wiz颅yt贸w颅ki b臋d膮 wygl膮颅da膰 pro颅fesjon颅al颅nie przez d艂u颅gi czas.
 4. Pe艂颅na kolorys颅t颅ka (CMYK): Nasze wiz颅yt贸w颅ki s膮 drukowane w tech颅nologii CMYK, co pozwala na pe艂n膮 gam臋 kolor贸w. Dzi臋颅ki temu mo偶esz swo颅bod颅nie ekspery颅men颅towa膰 z designem i wybra膰 te kolory, kt贸re najlepiej odzwier颅cied颅la颅j膮 charak颅ter Two颅jej firmy.
 5. Druk off颅se颅towy: Jako drukar颅nia online, korzys颅tamy z tech颅nologii druku off颅se颅towego, co przek艂a颅da si臋 na doskon颅a艂膮 jako艣膰 i pre颅cyzj臋 kolor贸w. Two颅je wiz颅yt贸w颅ki b臋d膮 mia艂y pro颅fesjon颅al颅ny wygl膮d i przy颅ci膮gn膮 uwag臋 potenc颅jal颅nych klien颅t贸w.
 6. Us艂u颅ga pro颅jek颅towa颅nia: Je艣li nie masz gotowego pro颅jek颅tu wiz颅yt贸w颅ki, nie martw si臋! Nasz zesp贸艂 do艣wiad颅c颅zonych pro颅jek颅tan颅t贸w ch臋t颅nie pomo偶e Ci stworzy膰 unikalny i atrak颅cyjny pro颅jekt, kt贸ry wyr贸偶ni Two颅je wiz颅yt贸w颅ki spo艣r贸d konkurencji.

Trend minimalizmu w projektowaniu wizyt贸wek 鈥 elegancja w prostocie

Min颅i颅mal颅isty颅czne pro颅jek颅ty wiz颅yt贸wek, opier颅a颅j膮ce si臋 na zasadzie 鈥瀖niej znaczy wi臋cej鈥, staw颅ia颅j膮 na czytel颅no艣膰, ele颅gancj臋 i pro颅fesjon颅al颅izm. Ta for颅ma pro颅jek颅towa颅nia przy颅ci膮颅ga uwag臋, sku颅pi颅a颅j膮c odbior颅c臋 na istot颅nych infor颅ma颅c颅jach, takich jak dane kon颅tak颅towe, bez zb臋d颅nej prze颅sady graficznej. Min颅i颅mal颅izm jest obec颅nie jed颅nym z g艂贸wnych trend贸w w desig颅nie. Wyko颅rzys颅tu颅j膮c go w pro颅jek颅towa颅niu wiz颅yt贸wek, demon颅stru颅jesz, 偶e Two颅ja fir颅ma jest nowoczes颅na i dos颅tosowu颅je si臋 do obow颅i膮zu颅j膮颅cych trend贸w. Pro颅jek颅ty min颅i颅mal颅isty颅czne pozwala颅j膮 wyr贸偶ni膰 si臋 na tle bardziej zaw颅i艂ych wzor贸w. Wiz颅yt贸w颅ki stan颅dar颅d颅owe odz颅nacza颅j膮 si臋 pros颅tot膮 i pozosta颅j膮 w pami臋颅ci odbior颅c贸w. Ta for颅ma pro颅jek颅towa颅nia wiz颅yt贸wek jest tak偶e bard颅zo elasty颅cz颅na i 艂at颅wa do per颅son颅al颅iza颅cji, co pozwala dos颅tosowa膰 je do r贸偶nych bran偶 i cel贸w. Pod颅kre艣la颅j膮, 偶e mniej to wi臋cej, sku颅pi颅a颅j膮c uwag臋 na kluc颅zowych infor颅ma颅c颅jach i doda颅j膮c pro颅fesjon颅al颅nego charak颅teru Two颅je颅mu wiz颅erunk颅owi biz颅ne颅sowe颅mu. Wiz颅yt贸w颅ki stan颅dar颅d颅owe s膮 ma艂ym, ale kluc颅zowym ele颅mentem w budowa颅niu wiz颅erunku firmy i naw颅i膮zy颅wa颅niu relacji biz颅ne颅sowych. Druk wiz颅yt贸wek w ulotki-sklep.pl to gwaranc颅ja wysok颅iej jako艣颅ci, trwa艂o艣颅ci oraz pe艂nej swo颅body w per颅son颅al颅iza颅cji. Nieza颅le偶nie od tego, czy jeste艣 w艂a艣颅ci颅cielem ma艂ego biz颅ne颅su, free颅lancerem czy przed颅staw颅icielem wi臋k颅szej firmy, wiz颅yt贸w颅ki stanow颅i膮 nieza颅st膮颅pi颅ony ele颅ment Two颅jej dzi颅a艂al颅no艣颅ci. Wybier颅a颅j膮c ulotki-sklep.pl, inwes颅t颅u颅jesz w pro颅fesjon颅al颅izm i trwa艂o艣膰 Two颅jego wiz颅erunku.

Tech颅nolo颅gia druku 鈥 off颅se颅towy i cyfrowy 鈥 wybierz odpowied颅ni膮 dla Ciebie

W naszej drukarni online ofer颅u颅je颅my dwie g艂贸wne tech颅nolo颅gie druku: off颅se颅towy na kredzie mat 350 g oraz cyfrowy na kredzie silk 400 g. Oba te rodza颅je druku maj膮 swo颅je zale颅ty, wi臋c warto wybra膰 t臋, kt贸ra najlepiej odpowia颅da Twoim potrze颅bom. Druk off颅se颅towy na kredzie mat 350 g to trady颅cyj颅na i sprawd颅zona meto颅da, kt贸ra zapew颅nia doskon颅a艂膮 jako艣膰 druku. Jest ide颅al颅ny, je艣li zale偶y Ci na wyrazistych kolorach i pre颅cyzji. Ta tech颅nolo颅gia jest r贸wnie偶 odpowied颅nia do wi臋k颅szych nak艂ad贸w wiz颅yt贸wek, co oznacza, 偶e mo偶esz zam贸wi膰 je w wi臋k颅szej ilo艣颅ci i zaoszcz臋dz颅i膰 na kosz颅tach.
Z kolei druk cyfrowy na kredzie silk 400 g to rozwi膮zanie dla tych, kt贸rzy potrze颅bu颅j膮 szy颅bkiego i elasty颅cznego druku. Ta tech颅nolo颅gia jest ide颅al颅na dla mniejszych nak艂ad贸w, a tak偶e pozwala na per颅son颅al颅iza颅cj臋 ka偶dej wiz颅yt贸w颅ki, co jest niezwyk颅le przy颅datne w mar颅ketingu sper颅son颅al颅i颅zowanym. W naszej drukarni online ulotki-sklep.pl staw颅iamy na jako艣膰 i elasty颅czno艣膰.

Informacje dodatkowe

Technologia druku:

Druk cyfrowy

Uszlachetnienie:

Brak

14 opinii dla Wizyt贸wki standardowe

5,0
Na podstawie 14 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
1-3 of 14 recenzji
 1. S

  Jestem zad颅owolona !

  (0) (0)
 2. DD
  (0) (0)
 3. NZ
  (0) (0)
Dodaj opini臋
You must be logged in to post a review Log In
Co m贸wi膮 nasi Klienci
133 opinie