Sposób płatności

Pod­miotem świad­czą­cym obsługę płat­noś­ci online w zakre­sie płat­noś­ci szy­bki­mi przele­wa­mi jest Cash­bill S.A.

Wyszczegól­nione formy płat­noś­ci:


– Płat­noś­ci inter­ne­towe Cash­bill

– Blik

– Przelew bezpośred­ni na kon­to bankowe (24 1870 1045 2078 1021 1469 0001) Hid­den stuff Artur Niewęgłows­ki, ul. Wita Stwosza 7 Miasteczko Śląskie 42–610

Jak wykon­ać przelew bezpośred­ni?
1. Zaloguj się do swo­jego banku w aplikacji mobil­nej bądź bankowoś­ci inter­ne­towej.
2. W tytule przelewu wpisz numer zamówienia które chcesz opłacić np. “Płat­ność za zamówie­nie 0000”
3. Wpisz dokład­ną kwotę taką jaka wid­nieje w pod­sumowa­niu zamówienia.
4. Wykon­aj przelew w takim sam sposób jak­byś wykony­wał go gdzie indziej.
5. Oczekuj gdy pieniądze zostaną zak­się­gowane. Zwyk­le bywa to na dru­gi dzień roboczy od daty wyko­na­nia przelewu.

Co mówią nasi Klienci
133 opinie