Ulotki składane foliowane

(1 opinia klienta)

90,48 

KOLORYSTYKA: CMYK    DRUK: OFFSETOWY

Przed przesłaniem projektu zapoznaj się z naszymi wymaganiami. Sprawdź

Wykonanie projektu możesz również zamówić u nas. 

Wybierz plik lub przeciągnij go i upuść

____________

🚚 Czas standardowej realizacji: 5-6 dni roboczych

🚀 Czas przyspieszonej realizacji: 3-4 dni robocze

SKU: Brak danych Kategorie: , ,

Opis

Luk­su­sowe ulot­ki składane Lux Pre­mi­um

Drukowane mate­ri­ały reklam­owe odgry­wa­ją nieza­stą­pi­oną rolę w komu­nikacji z klien­ta­mi i pro­mocji pro­duk­tów czy usług. Jed­nym z ciekawych rozwiązań ofer­owanych przez drukarnię online ulotki-sklep.pl są luk­su­sowe ulot­ki składane Lux Pre­mi­um.

Dla kogo przez­nac­zone są luk­su­sowe ulot­ki składane Lux Pre­mi­um?

Luk­su­sowe ulot­ki składane Lux Pre­mi­um ofer­owane przez ulotki-sklep.pl są adresowane do klien­tów, którzy staw­ia­ją na jakość i prestiż w swo­jej kam­panii mar­ketingowej. Ide­al­nie sprawdza­ją się w przy­pad­ku firm, które chcą wyróżnić się na tle konkurencji i przekazać klien­tom wraże­nie wyjątkowoś­ci. Dzię­ki różnym rozmi­arom i dostęp­nym gra­matur­om, ulot­ki Lux Pre­mi­um pozwala­ją dos­tosować przekaz do konkret­nej grupy odbior­ców. Nieza­leżnie od branży czy pro­duk­tu, te ulot­ki przy­ciągną uwagę i zostaną zapamię­tane.
Luk­su­sowe ulot­ki składane Lux Pre­mi­um wyróż­ni­a­ją się także typem wykończenia. Klien­ci mogą wybrać między matowym a błyszczą­cym efek­tem, co daje im elasty­czność w dos­tosowa­niu mate­ri­ałów do swoich potrzeb. Druk off­se­towy zapew­nia wyjątkową jakość druku, a możli­wość zadruku obus­tron­nego umożli­wia pełne wyko­rzys­tanie powierzch­ni ulot­ki.

 

Różne rozmi­ary, wiele możli­woś­ci

Ulot­ki Lux Pre­mi­um dostęp­ne w różnych rozmi­arach (A7, A6, A5, DL) pozwala­ją na elasty­czne dos­tosowanie przekazu do potrzeb kam­panii mar­ketingowej. Rozmi­ar A7 doskonale nada­je się do krót­kich i zwięzłych przekazów, np. dla restau­racji czy sklepów. Nato­mi­ast więk­sze for­maty, takie jak A5, pozwala­ją na bardziej szczegółowe przed­staw­ie­nie ofer­ty firmy lub pro­duk­tu. Rozmi­ar DL jest ide­al­ny do umieszczenia w stan­dar­d­owej kop­er­cie, co ułatwia kore­spon­dencję i dys­try­bucję ulotek. Wszys­tkie te for­maty pozwala­ją tworzyć sper­son­al­i­zowane i efek­ty­wne przekazy reklam­owe.
Ulot­ki składane Lux Pre­mi­um dostęp­ne w drukarni online ulotki-sklep.pl to wyjątkowe narzędzie mar­ketingowe, które wyróż­nia się jakoś­cią wyko­na­nia i możli­woś­ci­a­mi dos­tosowa­nia do indy­wid­u­al­nych potrzeb klien­tów. Dzię­ki różnym rozmi­arom, gra­matur­om, wykończe­niu i kolorystyce te ulot­ki są wszech­stron­nym narzędziem do pro­mocji pro­duk­tów i usług.

Informacje dodatkowe

Typ

Matowy, Błyszczący

Technologia druku:

Druk offsetowy

Uszlachetnienie:

Brak

1 opinia dla Ulotki składane foliowane

5,0
Na podstawie 1 recenzji
5 gwiazdek
100
100%
4 gwiazdki
0%
3 gwiazdki
0%
2 gwiazdki
0%
1 gwiazdka
0%
Wyświetlono 1 z 1 recenzję (5 gwiazdek). Zobacz 1 recenzję
1-1 z 1 recenzja
  1. SZ

    Super

    (0) (0)
Dodaj opinię
You must be logged in to post a review Log In
Co mówią nasi Klienci
133 opinie